Χορηγικές Δυνατότητες

Το 57ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο προσφέρει ένα μεγάλο εύρος χορηγικών δυνατοτήτων για τις εταιρείες που επιθυμούν να υποστηρίξουν το έργο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου:

Everest Travel & Congresses

Λυκούργου 14-16, 105 52, Αθήνα
Τηλ.: 210 3249242
Fax: 210 3242395
W: www.everesttravel.gr
E: conference@everesttravel.gr

Υπεύθυνος χορηγιών: κος Δημήτρης Αρβανίτης (τηλ. 210 3249242, εσωτ. 2234, κινητό: 6948 467693, email: darvanitis@everesttravel.gr, fax: 210 3242395).