Στο πλαίσιο του 58ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου, η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία προκηρύσσει τα εξής βραβεία:

«Χωρέμειο έπαθλο» στην μνήμη του Κ. Χωρέμη

Όροι συμμετοχής:

 1. Δεκτές γίνονται εργασίες Ελλήνων Επιστημόνων, οι οποίες είναι πρωτότυπες κλινικές ή ερευνητικές μελέτες, έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα, αφορούν στο παιδί και δεν έχουν δημοσιευτεί στη χώρα μας ή στο εξωτερικό.
 2. Οι οδηγίες συγγραφής είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν για το περιοδικό «Παιδιατρική». Οι εργασίες υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίγραφα μαζί με ένα CD ή USB key που να περιέχει την περίληψη, στην ελληνική γλώσσα.
 3. Στην πρώτη σελίδα όλων των δακτυλογραφημένων αντιτύπων πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
  • Ο πλήρης τίτλος της εργασίας
  • Το πλήρες όνομα και επώνυμο του συγγραφέα στην ονομαστική
  • Η ιδιότητα και η θέση την οποία έχει
  • Η κλινική ή το κέντρο προέλευσης
 4. Σε ξεχωριστή σελίδα θα αναγράφεται μόνο ο πλήρης τίτλος της εργασίας.
 5. Θα πρέπει να υπάρχει συνοδευτική επιστολή, όπου θα αναφέρεται για ποιο από τα βραβεία είναι υποψήφια η εργασία

 

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματική χορηγία €1.000

H βραβευμένη εργασία θα δημοσιευτεί στο περιοδικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, «Παιδιατρική».

Χορηγός βραβείων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ:

21 Αυγούστου 2020

Βραβείο στη μνήμη του Σ. Δοξιάδη με θέμα

«Κοινωνική Παιδιατρική»

Όροι συμμετοχής:

 1. Δεκτές γίνονται ερευνητικές εργασίες γενικού και κυρίως κοινωνικού περιεχομένου.
 2. Οι οδηγίες συγγραφής είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν για το περιοδικό «Παιδιατρική». Οι εργασίες υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίγραφα μαζί με ένα CD ή USB key που να περιέχει την περίληψη, στην ελληνική γλώσσα.
 3. Στην πρώτη σελίδα όλων των δακτυλογραφημένων αντιτύπων πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
  • Ο πλήρης τίτλος της εργασίας
  • Το πλήρες όνομα και επώνυμο του συγγραφέα στην ονομαστική
  • Η ιδιότητα και η θέση την οποία έχει
  • Η κλινική ή το κέντρο προέλευσης
 4. Σε ξεχωριστή σελίδα θα αναγράφεται μόνο ο πλήρης τίτλος της εργασίας.
 5. Θα πρέπει να υπάρχει συνοδευτική επιστολή, όπου θα αναφέρεται για ποιο από τα βραβεία είναι υποψήφια η εργασία

 

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματική χορηγία €1.000

H βραβευμένη εργασία θα δημοσιευτεί στο περιοδικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, «Παιδιατρική».

Χορηγός βραβείων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ:

21 Αυγούστου 2020

Όλες οι εργασίες, υποψήφιες για τα έπαθλα Χωρέμειο ή/και Δοξιάδη, θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Everest Travel & Congresses

Λυκούργου 14-16, 105 52, Αθήνα
Τηλ.: 210 3249242
Fax: 210 3242395
W: www.everesttravel.gr
E: conference@everesttravel.gr

Υπεύ­θυ­νη Ερ­γα­σιών: κα Μα­ρία Ρά­ντου