Πρακτικά Σεμινάρια

Πρακτικό Σεμινάριο 1

Τίτλος: Σωστή χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων

Εκπαιδευτές: Γίδαρης Δήμος, Καρανταγλής Νικόλαος

Περιγραφή πρακτικού σεμιναρίου: Στο πρακτικό αυτό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν με διαδραστικό τρόπο στους ενδεδειγμένους τρόπους χορήγησης εισπνεομένων φαρμάκων. Μετά το τέλος του σεμιναρίου ο κάθε συμμετέχων θα μπορεί με σιγουριά να επιλέξει τη σωστή για την ηλικία του ασθενή συσκευή.  Θα γνωρίζει σε βάθος πως να εκπαιδεύσει τους ασθενείς του, ώστε να επιτυγχάνεται το θεραπευτικό αποτέλεσμα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.  Το πρακτικό σεμινάριο θα περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση τύπων εισπνευστικών συσκευών
  • Ανάλυση πλεονεκτημάτων & μειονεκτημάτων τους
  • Επίδειξη τεχνικών χρήσης
  • Επισήμανση συχνών λαθών
  • Συζήτηση κριτηρίων επιλογής συσκευής

Πρακτικό Σεμινάριο 2

Τίτλος: Αναγνώριση επιληπτικών και μη-επιληπτικών επεισοδίων

Εκπαιδευτές: Ζαφειρίου Δημήτριος, Δραγούμη Πηνελόπη

Περιγραφή πρακτικού σεμιναρίου: Μια από τις πιο στρεσογόνες καταστάσεις που αντιμετωπίζει ένας παιδίατρος είναι ένα βρέφος ή ένα παιδί με εμφάνιση οξείας νευρολογικής εικόνας με απώλεια συνείδησης, περίεργες κινήσεις ή αφυπνίσεις με περίεργα επεισόδια. Αυτή η συνεδρία σκοπεύει στην ενίσχυση του γενικού παιδιάτρου στη​ν αναγνώριση επιληπτικών ​και μη-επιληπτικών επεισοδίων ​και στην μεταξύ τους διαφορική διάγνωση. Το πρακτικό σεμινάριο περιλαμβάνει video προβολές για επιληπτικά και μη-επιληπτικά επεισόδια (λιποθυμικά επεισόδια, επεισόδια στον ύπνο, ακούσιες κινήσεις και στερεοτυπίες).

Τμήματα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΡ-1.1 Παρασκευή 25 Μαΐου και ώρα 15.30-16.30 Αθηναΐς
ΠΡ-1.2 Σάββατο 26 Μαΐου και ώρα 09.30-10.30 Αθηναΐς
ΠΡ-1.3 Σάββατο 26 Μαΐου και ώρα 18.30-19.30 Αθηναΐς
ΠΡ-1.4 Κυριακή 27 Μαΐου και ώρα 09.30-10.30 Αθηναΐς

Τμήματα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΡ-2.1 Σάββατο 26 Μαΐου και ώρα 11.30-12.30 Αθηναΐς
ΠΡ-2.2 Κυριακή 27 Μαΐου και ώρα 12.30-13.30 Αθηναΐς

Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα: 15 άτομα

Κόστος συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 15 Ευρώ

Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα: 25 άτομα

Κόστος συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 15 Ευρώ

Δηλώσεις Συμμετοχής:

Για να δηλώσετε συμμετοχή σε Πρακτικό Σεμινάριο παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία Διοργάνωσης Everest Travel & Congresses στο τηλ: 210 3249242 ή μέσω email στο mmalakate@everesttravel.gr (Υπεύθυνη εγγραφών κ. Μαλακατέ).