Οργανωτική Επιτροπή

Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου απαρτίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας:

Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας

Πρόεδρος:
Ανδρέας Κωνσταντόπουλος (Αθήνα)
Αντιπρόεδρος:
Δημήτριος Ζαφειρίου (Θεσσαλονίκη)
Γεν. Γραμματέας:
Ελένη Κόκορη (Ηράκλειο)
Ταμίας:
Νικόλαος Βουδούρης (Αθήνα)
Μέλη:
Λωρέττα Θωμαΐδου (Αθήνα)
Αθανασία Λουρίδα (Αθήνα)
Νικόλαος Μυριοκεφαλιτάκης (Αθήνα)
Πολυτίμη Παναγιωτοπούλου-Γαρταγάνη (Αθήνα)
Νικόλαος Χαλιάσος (Ιωάννινα)