Μοριοδότηση

Tο 58Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 22 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).