Φορέας Διοργάνωσης

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

Μπακοπούλου 15, 154 51, Ν. Ψυχικό
Τηλ: 210 7771140
Fax: 210 7771663
W: www.e-child.gr
E: grammateia@e-child.gr