Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πληροφορίες για το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, θα είναι διαθέσιμες σύντομα.