Επιστημονικό Πρόγραμμα

Για να δείτε το τελικό επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, παρακαλούμε πατήστε εδώ.