Επιστημονικό Πρόγραμμα

Για το προκαταρκτικό επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου πατήστε εδώ