Χορηγοί – Εκθέτες

Η Oργανωτική Eπιτροπή του 56ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου ευχαριστεί θερμά για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου τις ακόλουθες εταιρείες (με αλφαβητική σειρά ανά κατηγορία):